Svenska viltspårschampion

SE VCH ROSSMIX FOREVER TRUST

S VCH  LP1 SANGOLD KRAMAS  KEJSERLIGT

S VCH LPI SANGOLD MONSTRAR TREVLIGT

S VCH SANGOLD MADAMS VARULV

SE VCH LPI LPII SANGOLD TROLLAR QRAFTIGT

S VCH LPI SANGOLD MONSTRAR ZORT INTE ZTÖRST

S VCH SANGOLD MONSTRAR ZTÖRST INTE FÖRST

SE VCH SANGOLD MONSTRAR ZÖTT INTE ZALT